Tiên phong trong việc phát triển
"Hệ quản trị học tập và đào tạo - Vi.CLS" tại Việt Nam
Vi.CLS (VietNam Cloud Learning System) với các ưu điểm và tính năng vượt trội.
Luôn nỗ lực phát triển để vấn đề học tập – đào tạo dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả nhất với công nghệ hiện đại.
Luôn sẵn sàng truy cập

Hệ thống quản trị nền tảng đám mây, nên sẵn sàng để bạn truy cập bất cứ đâu và bất cứ khi nào.

Tương thích với các thiết bị

Bạn có thể đăng nhập và học các khóa học từ bất kỳ thiết bị nào mà bạn có như : PC, Laptop, Tablet, Mobile phone...

Nâng cấp & chuyển đổi hệ thống dễ dàng

Tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế bạn có thể mở rộng hoặc thu nhỏ quy mô hệ thống của mình.

Tùy biến giao diện

Chúng tôi cho phép cá nhân hóa để bạn thể hiện bản sắc của riêng mình bằng cách cho bạn tùy biến trên giao diện hiển thị.

Tùy biến quyền & phân quyền người dùng

Mỗi người dùng hệ thống có các quyền khác nhau. Hệ thống cho phép phân quyền và chuyển đổi quyền một cách mềm dẻo.

Nhiều thang bậc đánh giá người học

Có nhiều cấp độ đánh giá, kiểm tra người học trong hệ thống. Thang bậc đánh giá này do người quản trị lựa chọn thiết lập

Hỗ trợ đa định dạng

Tất cả các dạng tài liệu hệ thống đều chấp nhận như: Video, Audio, PPT, ODP, Excel, HTML, Scom, Exe, Flash...

Tạo khóa học nhanh chóng

Nhập 5 trường dữ liệu theo mẫu có sẵn, vậy là bạn đã khởi tạo xong hệ thống.

Báo cáo thống kê

Khi cần báo cáo thống kê hệ thống sẽ xuất file cho bạn đầy đủ các thông tin cần thiết được phân mục rõ ràng, khoa học.

Bắt đầu portal của bạn chỉ trong 30 giây

.vicls.com