"Hệ thống quản trị học tập & đào tạo - Vi.CLS"
Mang tới cơ hội học tập cho tất cả mọi người dù bạn là ai - ở bất cứ đâu - vào bất kỳ thời điểm nào

"Vi.CLS" được phát triển để phục vụ nhiều đối tượng ở nhiều ngành nghề khác nhau

GIÁO DỤC

"Hệ quản trị học tập và đào tạo - Vi.CLS" sẽ đem lại

Không hạn chế bởi thời gian, địa điểm và số lần học

Phong phú lớp học truyền thống với các tài liệu bổ sung

Dễ dàng mở rộng quy mô để đến với nhiều học sinh, sinh viên

Học sinh, sinh viên có cơ hội được đào tạo bởi những giáo viên tốt nhất

Kiểm tra đánh giá ngay trên hệ thống

DOANH NGHIỆP - TỔ CHỨC

"Hệ quản trị học tập và đào tạo - Vi.CLS" sẽ đem lại

Không hạn chế thời gian, địa điểm và số lần đào tạo

Đáp ứng nhu cầu đào tạo theo phương pháp mới

Chi phí thấp, hiệu quả cao

Xây dựng các khoá học riêng cho từng bộ phận (kinh doanh – khoá sale; kế toán – các thông tư nghị định mới; nhân viên mới vào – học các quy định … )

Cung cấp công cụ quản lý, đánh giá kết quả học tập

Đáp ứng được quy mô lớn trong thời gian ngắn (đây là hạn chế của đào tạo - trực tiếp)

Các chi nhánh, các đơn vị tại các tỉnh, thành phố khác nhau cũng đảm bảo được đào tạo cùng một chương trình như nhau cùng thời điểm

Bắt đầu portal của bạn chỉ trong 30 giây

.vicls.com